Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wzniesiona przed ponad stu laty kamienna figura bł. Wincentego Kadłuba została zdjęta z postumentu i przewieziona do pracowni konserwatorskiej.

W maju minionego roku Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przyznała o. Janowi Strumiłowskiemu, mnichowi naszego archiopactwa, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. 10 stycznia br. o. Jan otrzymał dyplom z rąk abp. Marka Jędraszewskiego.

Tradycyjnie w uroczystość Objawienia Pańskiego członkinie grup Żywego Różańca spotkały się w naszym sanktuarium na Eucharystii a później w klasztornym refektarzu na świątecznej agapie.

Podajemy harmonogram tegorocznej wizyty duszpasterskiej.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini