Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

8 marca 2024 r. w naszym kościele klasztornym odbyło się uroczyste zamknięcie Roku Jubileuszowego 800-lecia przejścia do nieba bł. Wincentego Kadłubka, wybitnego sługi Kościoła i syna Ojczyzny.

Wierni z dekanatów koniecpolskiego, lelowskiego, włoszczowskiego i łopuszańskiego uczestniczyli w piątek 9 lutego w ostatnim czuwaniu z bł. Wincentym Kadłubkiem. Cysterska świątynia wypełniła się ludźmi, którzy w pokornej modlitwie składali w sercu Boga swoje intencje przez ręce Mistrza Wincentego.

Październikowe czuwanie z bł. Wincentym zbiegło się w czasie z zakończeniem tegorocznych nabożeństw fatimskich. Jednakże nie zraziło to najwierniejszych pielgrzymów i ich duszpasterzy, którzy chcąc skorzystać z jubileuszowych przywilejów, przybyli w drugi piątek miesiąca do naszego sanktuarium, aby od Mistrza Wincentego zaczerpnąć inspiracji do codziennego życia wiarą.

W niedzielę, 8 października, w Sandomierzu odbyły się główne uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego Kadłubka – patrona diecezji i miasta. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód, poprzedzony poświęceniem nowej figury bł. Wincentego. Punktem kulminacyjnym była msza św. pod przewodnictwem kard. Beniamino Stelli z Watykanu.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie