Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Każde braterskie spotkanie jest szansą do wspólnego wsłuchiwania się w głos Boży, rozważania wielorakich duchowych inspiracji i szukania sposobów, aby je przełożyć na doświadczenie codzienności. Nie inaczej było 25 sierpnia br., kiedy to mnisi cysterscy z całej Polski, spotkali się na nadzwyczajnej kapitule kongregacji w opactwie jędrzejowskim.

Opaci i specjalnie na cele wybrani delegaci klasztorów rozpoczęli spotkanie od mszy św., wspólnie wołaliśmy o dar Ducha Świętego na czas obrad, otwieraliśmy się na słowo Boże i umocnieni Eucharystią przystąpiliśmy do omawiania spraw będących przedmiotem nadzwyczajnej kapituły.

Najważniejszym celem sesji przedpołudniowej była dyskusja, zatwierdzenie i głosowania na temat zmian i uzupełnień w Konstytucjach Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego. Omówiono także tematy związane z oblaturą cysterką, wydaniem polskiego tłumaczenia dzieł św. Bernarda z Clairvaux oraz kilka innych.

W sesji popołudniowej uczestniczył gość specjalny – o. Mauro Giusppe Lepori z Rzymu, opat generalny naszego zakonu. Po przywitaniu dostojnego gościa, opaci poszczególnych klasztorów przedstawili sprawozdania z ich funkcjonowania, w braterskim gronie podzielili się radościami i trudnościami, które przeżywamy w codziennej realizacji naszego charyzmatu. Następnie opat prezes Eugeniusz Augustyn z Wąchocka przedstawił podsumowanie swojej dotychczasowej posługi na rzecz kongregacji.

Długo wyczekiwanym momentem było słowo opata generalnego. Podzielił się on z nami swoimi ostatnimi aktywnościami, opowiedział o podróżach do różnych krajów i przedstawił obecną sytuację zakonu na świecie. Wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił słowom otuchy i zachęty do ciągłego nawracania się, bycia w drodze, współodczuwania z innymi. Prosił, abyśmy nie zrażali się trudnościami, ale szukali Chrystusa, który przynosi prawdziwą wolność. Opowiedział też o swoich ostatnich duchowych inspiracjach, spotkaniach, rozmowach i wnioski z tychże zostawił nam do przemyślenia.

Nadzwyczajna kapituła kongregacji, przeżywana w roku jubileuszowym 800-lecia śmierci wybitnego polskiego cystersa – mistrza Wincentego, zakończyła się modlitwą w kościele klasztornym i wspólnie odśpiewanym Te Deum.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie