Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14-15).

23 września minęła 70 rocznica powrotu cystersów do Jędrzejowa. Do kolebki zakonu cysterskiego w Polsce przybyli jego dawni mieszkańcy, objęli parafię oraz na nowo stali się stróżami relikwii bł. Wincentego.

Przez pięć wrześniowych dni młodzi cystersi ze wszystkich klasztorów polskiej kongregacji zakonu zgłębiali tajniki śpiewu gregoriańskiego, poznawali zakątki ziemi świętokrzyskiej i budowali wzajemne relacje. Wszystko za sprawą kursu formacji monastycznej, który w dniach 23-27 września odbywał się w Wąchocku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w jędrzejowskim biegu ulicznym. 11 października odbędzie się II bieg cysterski im. Bł. Wincentego Kadłubka. Szczegóły na plakacie.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie