Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiony Gezelin z Altenbergu, wspomnienie: 6 sierpnia

Przekaz historyczny dotyczący jego życia nie jest całkowicie potwierdzony. Gezelin żył prawdopodobnie w XII w. i był najpierw konwersem w zakonie cystersów. Około 1135 r. przybył do Altenbergu (Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy), gdzie aż do śmierci pasł owce w dobrach opactwa Alkenrath. Prowadził surowe życie pustelnika, podobno już za życia czynił cuda. Zmarł 29 lipca 1149 r. (taka data widnieje na płycie nagrobnej) lub 6 sierpnia 1137 r. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany pod okapem dachu kościoła w Schlebusch. W 1814 r. relikwie Gezelina przeniesiono do oszklonego relikwiarza w kościele parafialnym w Schlebusch. Do dziś wierni pielgrzymują do kaplicy Gezelina, aby zaczerpnąć za źródła uzdrawiającej wody; dawniej taką moc przypisywano deszczówce spływającej z dachu kaplicy pustelnika. Przez wiele lat na początku sierpnia uroczyście obchodzono święto ku czci Gezelina. Z całej okolicy przychodziły procesje a także odbywał się wielki jarmark.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini