Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiona Ida z Nivelles, wspomnienie: 11 grudnia

Przyszła na świat ok. 1190 r. w belgijskim Nivelles. W wieku 16 lat wstąpiła do klasztoru cysterskiego w Kerkhem k. Leuven (Belgia), przeniesionego później do Rameige (fr. La Ramee). Regularnie doświadczała ciężkich cierpień duchowych, a także przeżywała aż do śmierci wizje i ekstazy. Zmarła 11 grudnia 1231 r. Za przyczyną Idy dokonały się liczne cuda, co jeszcze silniej spotęgowało jej kult.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini