Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiony Alan z Auxerre, wspomnienie: 14 października

Urodził się ok. 1110 r. we Flandrii (Belgia). W 1131 r. wstąpił do cysterskiego opactwa w Clairvaux (Francja). Był powiernikiem św. Bernarda z Clairvaux. W 1140 r. został wybrany na stanowisko opata w klasztorze w Larrivour, a w 1152 r. otrzymał nominację na biskupa Auxerre. Po 15 latach zarządzania diecezją ustąpił z urzędu i powrócił do Larrivour. Zmarł 14 października 1185 r. w Clairvaux.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie