Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Październikowe czuwanie z bł. Wincentym zbiegło się w czasie z zakończeniem tegorocznych nabożeństw fatimskich. Jednakże nie zraziło to najwierniejszych pielgrzymów i ich duszpasterzy, którzy chcąc skorzystać z jubileuszowych przywilejów, przybyli w drugi piątek miesiąca do naszego sanktuarium, aby od Mistrza Wincentego zaczerpnąć inspiracji do codziennego życia wiarą.

Tradycyjnie spotkanie zainaugurował o. opat Rafał, który w krótkich słowach przywitał zebranych, przedstawił program czuwania oraz genezę naszych kadłubkowych spotkań.

Zgodnie z przyjętym w diecezji kieleckiej harmonogramem tym razem czuwać mieli wierni dekanatów miechowskiego, słomnickiego i żarnowieckiego. Byli oni reprezentowani przez kapłanów i wiernych z następujących parafii:

- św. Jana Chrzciciela w Prandocinie z ks. Marianem Głowackim i ks. Dominikiem Terczyńskim
- św. Wojciecha w Łanach Wielkich z ks. Jackiem Klanowskim
- św. Idziego w Tczycy z ks. Markiem Lutym
- Grobu Bożego w Miechowie z ks. Michałem Kościańskim

Stałymi, comiesięcznymi pielgrzymami, są niezwykle licznie przybywający wierni parafii św. Piotra i Pawła w Rembieszycach z ks. Zbigniewem Bieniem, nie zabrakło także wiernych z parafii klasztornej oraz pozostałych parafii jędrzejowskich.

Stałym punktem nabożeństwa jest śpiew pradawnych Godzinek ku czci bł. Wincentego Kadłubka, następnie uczestnicy wysłuchali konferencji o. Brunona nt. Mistrza Wincentego oraz odśpiewali Apel Jasnogórski.

Klasztory cysterskie od zawsze słynęły z gościnności, nie inaczej było i tym razem. Pielgrzymi zostali zaproszeni do refektarza i podjęci przygotowanym poczęstunkiem. Mieli także szansę zwiedzić opactwo, obejrzeć wystawę w piwnicach oraz nabyć pamiątki.

Kolejnym elementem czuwania była godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu poprowadzona przez o. Opata i o. Marka. Modlono się w intencjach polecanych przez pielgrzymów oraz na zakończenie uczczono relikwie bł. Wincentego.

Kulminacyjnym momentem spotkania jest zawsze msza św. sprawowana przez o. Opata w koncelebrze przybyłych duszpasterzy. Po błogosławieństwie, umocnieni słowem Bożym i zjednoczeni z Chrystusem Eucharystycznym, wszyscy powrócili do swoich domów.

Następne czuwanie odbędzie się 10 listopada. Do udziału zapraszamy wiernych dekanatów: Nowy Korczyn, Kielce-Południe oraz Zagnańsk. Spotkajmy się razem u bł. Wincentego!

foto: br. now. Szymon

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie