Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W sobotę 24 czerwca na błoniach naszego cysterskiego klasztoru w Jędrzejowie zrealizowano widowisko „Perła. Teatrum o Mistrzu Wincentym”. Okazją był jubileusz 800-lecia śmierci Mistrza Wincentego Kadłubka.

Na tle wież klasztornych w Jędrzejowie odbyło się widowisko pod tytułem „Perła. Teatrum o Mistrzu Wincentym” z okazji jubileuszu 800-lecia śmierci Wincentego Kadłubka. Duży udział w jego powstaniu mieli pracownicy Centrum Kultury w Jędrzejowie. Reżyserem tego ponad półtora godzinnego spektaklu był Ireneusz Ślusarczyk.

5 lat temu, w 2018 roku z okazji 800-lecia przybycia Mistrza Wincentego Kadłubka do jędrzejowskiego klasztoru, w tym samym miejscu, miało miejsce widowisko plenerowe, którego reżyserem również był Ireneusz Ślusarczyk. „Tryptyk o Mistrzu Wincentym” z udziałem artystów z Jędrzejowa i z całego kraju zgromadził wtedy dziesiątki mieszkańców na widowni tak jak „Perła” uczyniła i w 2023 roku.

– Pragniemy poprzednim „Tryptykiem” i widowiskiem „Perła” zamknąć okres jędrzejowskiej historii Wincentego Kadłubka. Tym razem spojrzeliśmy na jego historię z innej strony. Widowisko składało się z trzech części: Perła Kościoła, Perła Kultury Polskiej i Perła Nieba. W tych poszczególnych rozdziałach przypominamy i podkreślamy postać Wincentego. Chcemy poprzez to widowisko przypomnieć jakie znaczenie miały dla Kościoła i kultury Polskiej napisane przez niego „Kroniki Polski”. W spektaklu obecny był także motyw poświęcony baśniom i legendom które zna każdy z nas dzięki spisaniu ich między innymi przez Wincentego. W „Perle Nieba” widowisko skoncentrowało się na kulcie jakim jest on otoczony przez wieki, pokazaliśmy publiczności między innymi przybycie do nas króla Jana III Sobieckiego w drodze do Wiednia. Tytułowa „Perła” nawiązuje i do Mistrza Wincentego i do przypowieści ewangelicznej o drogocennej perle – powiedział reżyser widowiska Ireneusz Ślusarczyk.

W spektaklu brała udział prawie setka artystów: kilkudziesięciu aktorów związanych z pracownią teatralną Centrum Kultury w Jędrzejowie, tancerki z Zespołów Tanecznych „Parada” z Centrum Kultury, oraz aktorzy scen kieleckich i śląskich, soliści-wokaliści, Jędrzejowski Chór Miejski, Mała Akademia Śpiewu, Aktorzy Teatru Młodego Aktora, Jędrzejowska Historyczna Grupa Rekonstrukcyjna i wielu innych. W rolę statystów wcielili się zarówno profesjonalni aktorzy scen kieleckich jak i mieszkańcy miasta oraz gminy Jędrzejów.

– Całość okraszono różnymi pieśniami, które zaśpiewali artyści jędrzejowscy z dużym udziałem Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego. Spektakl ten jest owocem pracy wielu artystów. Większość jest z Jędrzejowa, ale pojawili się też aktorzy kieleccy tacy jak Teresa Bielińska i Mirosław Bieliński znani z Teatru Żeromskiego. Całość opowieści na temat Kadłubka przekazaliśmy poprzez postać graną przez Mirosława Bielińskiego – ducha fikcyjnego cystersa Bonawentury, który opowiedział historię Kadłubka na nowo dla współczesnych pokoleń. – mówi reżyser.

Na błoniach klasztoru przy jego wieżach rozstawiono dużą scenę a przed nią miejsca siedzące dla widowni. Ponadto w pobliżu sceny stanął również telebim by każdy znajdujący się dalej od sceny mógł komfortowo obejrzeć spektakl.

– W powstanie naszego widowiska bardzo wiele wysiłku włożyło dużo osób z Centrum Kultury w Jędrzejowie. Zaangażowani w nie byli instruktorzy, plastycy, muzycy i pracownicy Centrum. Bez nich to przedsięwzięcie nie mogło by się odbyć – dodaje pan Ireneusz.

Nad spektaklem pracowali między innymi artyści-instruktorzy Centrum Kultury w Jędrzejowie: kostiumy – Anita Łukasik oraz Elżbieta Florkiewicz, rekwizyty i elementy scenografii – Artur Smerkowski, przygotowanie najmłodszych wokalistów – Małgorzata Piszczek, choreografia etiudy tanecznej – Paulina Patyna-Tyrała, Arkadia Dziarmaga, autorem zdjęcia do plakatu jest – Leszek Kowalski, ostateczny kształt plakatu – Tomasz Łoś Osiński, produkcja widowiska – Sebastian Sipa, zastępca dyrektora Centrum Kultury, dyrektor do spraw artystycznych. Muzykę do pieśni wykorzystanych w spektaklu stworzył znakomity twórca – Tomek Wachnowski. W widowisku rolę asystenta reżysera pełnił Edgar Wojtasiak. Teksty, scenariusz i reżyseria – Ireneusz Ślusarczyk.

Organizatorzy tego wydarzenia to: burmistrz miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek, Centrum Kultury w Jędrzejowie, Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie.

Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie ProBono w Jędrzejowie, Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie, Skrzypczyk Studio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie, Zakład Pogrzebowy „Pełka”.

Sponsorzy spektaklu: Vanstar, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM SMS Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Tekst za: Jędrzejowskie Centrum Kultury

Zdjęcia: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie