Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Jako liderzy i liderki powinniście zawsze mieć świadomość wagi waszej misji i godności pracy na roli – powiedział w sobotę, 24 maja, w archiopactwie cystersów w Jędrzejowie abp Henryk Jagodziński, nuncjusz apostolski w Ghanie. Przewodniczył on Mszy św. i wygłosił homilię podczas spotkania sołtysów, sołtysek i liderów wiejskich.

Miasto, gdzie 800 lat temu zmarł bł. Wincenty Kadłubek zostało świadomie wybrane na to spotkanie, aby uczcić tę rocznicę i przypomnieć wkład cystersów w kulturę agrarną. W spotkaniu udział wzięli liderzy wiejscy z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

– W naszym dzisiejszym spotkaniu możemy wskazać dwa znaki: czas i miejsce. Czas wyznaczony jest przez uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela a miejscem spotkania jest archiopactwo cystersów w Jędrzejowie – mówił w homilii nuncjusz. – Św. Jan Chrzciciel unikał wielkich miast, spotykał ludzi na pustkowiu, czyli na terenach pastwisk i pól. Tam właśnie przychodzili ludzie, aby go słuchać. Podobnie bł. Wincenty Kadłubek, uciekł od zgiełku ówczesnej stolicy oraz z książęcego dworu do tego miejsca, w którym znajdujemy się teraz, do archiopactwa cystersów – przypominał.

Nuncjusz tłumaczył, że cystersi na swoje klasztory wybierali miejsca bezludne, często bagienne, aby tam według reguł swojego zakonu naśladować Chrystusa ubogiego, posłusznego i czystego. Uczyli naszych przodków nie tylko świętości życia, ale także nowoczesnej uprawy ziemi, melioracji, budownictwa, prowadzili szkoły. Wspólną cechą zarówno św. Jana, jak cystersów było to, że byli duchowymi przewodnikami, a mówiąc językiem współczesnym – liderami, i działali na terenach wiejskich.

Hierarcha zauważył m.in. zasadnicze zmiany jakie w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły w środowiskach wiejskich, niwelując znaczne niegdyś różnice między miastem a wsią.

– A jednak, życie na wsi ma swoją specyfikę i będzie ją nadal miało. Jedną z nich jest praca w rolnictwie. Wytwarzanie żywności i hodowla dokonują się na terenach wiejskich. Na wsi człowiek ma szansę na samotność, ciszę, spokój, na większy kontakt z naturą, przez co może kontemplować tajemnicę stworzenia i dzięki temu bardziej zwrócić się do jego Stwórcy – mówił. – Te okoliczności sprawiają, że ludzie mieszkający na wsi mają większą szansę na widzenie i ocenianie rzeczywistości taką, jaką ona jest naprawdę. Na wsi jest mniej miejsca na relatywizm, niż w dużych miastach, ponieważ samo życie dokonuje weryfikacji, co jest prawdą, a co nią nie jest. Pan Jezus bardzo często w swoim nauczaniu odwoływał się do życia rolniczego, aby słuchającym pozwolić na głębsze poznanie prawdy Ewangelii – tłumaczył nuncjusz.

Zauważył ogromny wkład cystersów w dzieje Kościoła w Polsce i na świecie – zakon dał ponad ośmiuset świętych i błogosławionych, trzech papieży, sześciu kardynałów i około sześciuset biskupów. – Wśród nich świeci swoją świętością i mądrością bł. Mistrz Wincenty Kadłubek, którego w tym roku obchodzimy 800 rocznicę śmierci – mówił.

– Jako syn ziemi jędrzejowsko-małogoskiej czuję ogromne wzruszenie, że mogę sprawować tę Najświętszą Ofiarę Mszy św. w tym niezwykłym miejscu, gdzie znajdują się relikwie bł. Mistrza Wincentego. Cieszę się, że mogę się modlić z ludźmi i za ludzi, wśród których wyrosłem. Jako licealista, bo tutaj w Jędrzejowie uczęszczałem do liceum, często przychodziłem się modlić przed relikwiami bł. Wincentego – dodał.

Tłumaczył, że Mistrz Wincenty „mówi nam, że wartości duchowe stoją wyżej nad wartościami materialnymi. Zbawienie dusz jest wartością najwyższą”. Przytaczał także słowa św. Jana Pawła II, wielokrotnie kierowane do środowisk wiejskich.

W ramach jędrzejowskiego spotkania miały miejsce także m.in. konferencja, którą wygłosił cysters, o. dr hab. Jan Strumiłowski, wykład Jana Krzysztofa Ardanowskiego – doradcy ds. rolnictwa Prezydenta RP na temat perspektyw i bolączek polskiej wsi, koncerty muzyki ludowej, wspólny posiłek.

W ramach konferencji o. Strumiłowski zwrócił uwagę m.in. na ideę, znajdująca swe oparcie w Biblii, która przyświecała osadnictwu cysterskiemu – zasiedlanie terenów nieurodzajnych, po ludzku trudnych do uprawy.

– Każde spotkanie, które służy większej społeczności i wymianie doświadczeń, które pozwala wzmocnić się w życiowym posłannictwie, jest pożyteczne dla społeczności, a w przypadku tego spotkania istotne jest połączenie sfery duchowej, wspólnotowej z czynnikami praktycznymi – powiedział KAI senator Krzysztof Słoń. Z takim podejściem zgadzali się rolnicy, dyskutując o lepszych cenach za osiągane wyniki pracy, optując za polepszeniem konkurencyjności z rynkami zachodnimi.

Organizatorami wydarzenia byli: Duszpasterstwo Rolników Diecezji Kieleckiej z ks. Tadeuszem Szlachtą oraz Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie z o. opatem Rafałem Ścibiorowskim i wspólnotą mnichów.

Tekst: Katolicka Agencja Informacyjna

Zdjęcia: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie