Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W dniach 30.-4-3.05 w cysterskim opactwie w Krakowie-Mogile odbył się kurs formacji monastycznej dla młodych braci naszej Kongregacji.

Obok modlitwy, wykładów i wspólnej rekreacji był to czas na zacieśnianie relacji, poznanie się i wymianę myśli. Prelegentami tegorocznej edycji byli o. mgr lic. Konrad Ciechanowski ze Szczyrzyca i o. dr Piotr Chojnacki z Mogiły.

Tematy wykładów/ćwiczeń były następujące:

Konstytucje Zakonu i inne dokumenty, ich znaczenie i aktualizacja na Kapitule Generalnej 2022
Ochrona dzieci i młodzieży – prewencja oraz kwestie prawne
Interpretacja autorów średniowiecznych świetle lingwistyki kogniwistycznej
Posłuszeństwo w Regule św. Benedykta i we współczesnej teologii życia zakonnego
Wiara w zmartwychwstanie a conversio morum
Ewangeliczne rady czystości i ubóstwa jako znak otwarcia na bliźniego

Nasze opactwo reprezentowali bracia Konrad, Szczepan i Alberyk.

Zdjęcia dzięki uprzejmości braci z Wąchocka.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie