Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 21 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ojciec opat mianował nowego przeora naszej cysterskiej wspólnoty. Został nim o. Jerzy Solawa! Otoczmy go naszą modlitwą.

Przeor opactwa jest najbliższym współpracownikiem opata klasztoru we wszystkim, co dotyczy sposobu funkcjonowania opactwa i sposobu życia mnichów, podległych władzy opata. Posiada on władzę wynikającą z urzędu oraz delegowaną przez opata klasztoru.

Przez ostatnie trzy lata urząd przeora pełnił o. Bruno Paterewicz, obecnie zostały mu powierzone funkcje dotyczące działań renowacyjnych oraz budowlanych, ponad to jest on odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych na remonty i działania inwestycyjne.

Ojcu Jerzemu serdecznie gratulujemy i życzymy asystencji Ducha Świętego, we wszelkich podejmowanych przez niego zadaniach. Niech będzie dobrym współpracownikiem opata i sługą wszystkich braci powierzonych jego pieczy. Ojca Jerzego, naszego nowego przeora, polecamy Waszej modlitwie i serdeczności!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini