Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W dniach 22-25 września jędrzejowska wspólnota gościła młodych braci z Wąchocka i Szczyrzyca. Okazją był reaktywowany w tym roku Kurs Formacji Monastycznej dla braci na formacji z naszej polskiej kongregacji.

Idea dorocznych zjazdów najmłodszych mnichów naszych klasztorów powróciła i uskuteczniła się po tegorocznej kapitule kongregacji, która obradowała w czerwcu w Szczyrzycu. Zawsze jest to czas wspólnej modlitwy, pogłębionego studium i rekreacji. Kurs, obok walorów edukacyjnych, daje młodym braciom okazję do poznania siebie wzajemnie oraz do przyjrzenia się wspólnotom, które ich goszczą.

Temat wrześniowego spotkania w Jędrzejowie oscylował wokół dwóch zagadnień. Pierwszym była Reguła św. Benedykta, drugim współczesne życie monastyczne. Zaproszenie do poprowadzenia części merytorycznej przyjął dr Paweł Milcarek, filozof, publicysta, nauczyciel akademicki i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Osią każdego dnia była Eucharystia i wspólnie celebrowane Boże oficjum, ponad to czas wypełniały wykłady, ćwiczenia i popołudniowe wycieczki w ciekawe miejsca Gór Świętokrzyskich.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini