Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Poniżej zamieszczamy list, który na swoim profilu udostępnił o. Bruno Paterewicz, przeor naszego klasztoru, odpowiedzialny za jego renowację. Rzecz dotyczy renowacji kaplicy bł. Wincentego Kadłubka.

Będzie osobiście. I absolutnie nie w tematach, które obecnie zajmują większą część użytkowników polskiego facebooka. Dziś 28 października 2020 roku. Dzień, na który zaplanowano poświęcenie odnowionej kaplicy bł. Wincentego Kadłubka w kościele klasztornym w Jędrzejowie. Poświęcenia, które nie doszło do skutku.

Kiedy w 2017 roku, ówczesny opat – o. Edward, powierzył mi obowiązki kierowania pracami konserwatorskimi i remontami w kościele i klasztorze, mimo faktu, iż miałem o tym nikłe pojęcie, ochoczo się zgodziłem. Z tyłu głowy miałem głębokie pragnienie, aby działania remontowe trwały, aby przynosiły wymierne efekty, aby radowały oko i serce, a nade wszystko przywracały piękno naszej jędrzejowskiej perle architektury. Ta nominacja to był wyraz zaufania. I do mnie i do o. Jana, ówczesnego przeora, który za nią optował. Nie bałem się wówczas, z impetem podjąłem się nowych zadań, i – z perspektywy czasu – widać tego efekty. Dziś jestem pokorniejszy, mam więcej respektu w stosunku do ludzi, koniunktury, panujących możliwości i własnego zaangażowania. Wówczas jednak wydawało się, że stoją przed nami wielkie perspektywy.

Na początku trzeba było określić priorytety. W tamtym okresie miałem dwa – duchowy i materialny. Ten drugi dotyczył elewacji klasztoru, które były w katastrofalnym stanie i stwarzały realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców i gości, zaś ten pierwszy ogniskował się wokół kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, dostawionej w XVIII w. do korpusu kościoła budowli, która kryła w swym wnętrzu relikwie Mistrza Wincentego i w ten sposób wyznaczała serce jego kultu i główny punkt pielgrzymkowy dla przybywających do klasztoru.

Z Bożą pomocą, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dzięki poznaniu ludzi z niezwykłą pasją dotyczącą renowacji zabytków – Karoliny Nowak i Marcina Ciby, w 2018 roku rozpoczęliśmy działania konserwatorskie w kaplicy. Przedmiotem tych działań było całe wnętrze, cudowna kopuła, pendentywy, ściany a także ołtarz główny i wszystkie elementy ruchome. Wiedzieliśmy, że nie zrobimy wszystkiego od razu, choć ja jako laik w temacie konserwacji, nie chciałem przyjąć do wiadomości, że trzeba więcej niż jednego sezonu prac.

Stworzyliśmy zespół wspaniałych fachowców, poszczególnymi elementami prac kierowały osoby z tytułami naukowymi, znawcy sztuki, osoby zatrudnione w prestiżowych jednostkach. Rozpoczęła się praca, a wraz z nią niekończące się dyskusje i kolejne ustalenia. W pierwszym roku prac – 2018 – odnowiliśmy freski w kopule, odnowiliśmy obraz bł. Wincentego oraz jego srebrną sukienkę, a przede wszystkim konserwacji została poddana wspaniała XVIII wieczna trumienka kryjąca w sobie doczesne szczątki Wincentego Kadłubka.

Na początku roku 2019 w klasztorze w Jędrzejowie nastał nowy opat – o. Rafał, on to podtrzymał względem mnie wolę, abym dalej zajmował się renowacją i wielkim zaangażowaniem wspierał wszystkie działania renowacyjne, remontowe i budowlane, osobiście dając im nowy impuls. W 2019 roku, w dalszej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kaplicy poczyniliśmy kolejne działania. Wśród nich prace przy freskach w pendentywach, renowację wspaniałej kraty, wiecznej lampy, tabernakulum i wszystkich zabytków ruchomych.

Jednocześnie w tym czasie, obok działań w kaplicy trwały zapoczątkowane rok wcześniej prace budowlane przy renowacji dzwonnicy, muru i bramy od strony Laskowa, działania przy dawnym ołtarzu Miłosierdzia Bożego oraz kapitalny, ratunkowy remont elewacji klasztoru.

Kiedy nastał rok 2020 ufaliśmy, że prace renowacyjne w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka dobiegną szczęśliwego końca. Podpisaliśmy kolejną umowę z ministerstwem kultury, mieliśmy na celu renowację ścian i posadzki kaplicy. Tak się stało. Pozostało tylko zamontować nowe oświetlenie, nowe stalle i ambonę oraz zaaranżować na nowo miejsce bezpośrednio za trumienką z relikwiami.

Bardzo chcieliśmy zdążyć do jesieni. Jednakże rok 2020 okazał się dla wszystkich z nas niezmiernie trudny. Na początku roku wybuchła epidemia koronawirusa, przetrwaliśmy lockdown i mimo trudności, prowadziliśmy prace. Bardzo chcieliśmy, aby w roku 880 rocznicy fundacji klasztoru oraz 75 rocznicy powrotu cystersów do Jędrzejowa kaplica na nowo otworzyła swe podwoje dla wszystkich naszych parafian, mieszkańców miasta i gości klasztoru. Mimo naszych najszczerszych starań, wraz z nasileniem się jesiennej fali choroby, zdecydowaliśmy – nie bez żalu – o odłożeniu w czasie ponownego poświęcenia odnowionej kaplicy. Goście byli już powiadomieni, zaproszenia gotowe do wysłania. Jednakże stało się inaczej. Z pokorą wobec samych siebie i okoliczności kontynuujemy nasze prace. Z pewnością zostaną one – w obszarze umowy z MKiDN – zakończone do końca listopada. Potem będziemy czekali na stalle, zadbamy o drobiazgi, i gorąco ufamy, że 8 marca – daj Boże, wraz z ustaniem epidemii, ostatecznie oddamy do użytku kaplicę bł. Wincentego Kadłubka. Rok 2021 będzie jednocześnie szczególny – wówczas przypada 250 rocznica śmierci opata Wojciech Ziemnickiego – jej pomysłodawcy i twórcy. Może tak więc miało być? Nasze drogi, nie są Jego drogami. Nasze myśli, nie są Jego myślami…

Z serca dziękuję moim przełożonym i współbraciom za konsekwentną, twórczą pracę przy tym dziele. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez swoje ofiary wspomogli dzieło renowacji kaplicy. Umowa i finansowanie ministerialne jest koniczne, ale nie jedyne… sporą cześć kosztów naszych działań ponieśli indywidualni ofiarodawcy, za co z serca dziękujemy. Jeśli chcielibyście, wraz z nami dokończyć to dzieło, to pokornie prosimy o wsparcie poprzez ofiary do skarbony, która stoi przy kaplicy bądź przez przelanie ofiary na konto 49 84930004 0210 0070 9600 0003 (Bank Spółdzielczy w Kielcach), tytułem: renowacja.

Dziękujemy za każde Wasze dobre słowo. Dziękujemy za każdą Waszą modlitwę. Wspólnie dokończymy dzieła renowacji kaplicy bł. Wincentego Kadłubka! Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini