Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Brat Bazyli Soboń, dotychczasowy nowicjusz w naszej jędrzejowskiej wspólnocie, dnia 20 czerwca, złożył pierwszą profesję monastyczną, tym samym w sposób bardzo jednoznaczny odpowiedział na zaproszenie Pana do kroczenia Jego drogą.

Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14-15).

Gdy tak będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9). Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia.

Św. Benedykt, Reguła

Brat Bazyli Soboń, dotychczasowy nowicjusz w naszej jędrzejowskiej wspólnocie, dnia 20 czerwca, złożył pierwszą profesję monastyczną, tym samym w sposób bardzo jednoznaczny odpowiedział na zaproszenie Pana do kroczenia Jego drogą.

Uroczystość miała miejsce po Laudesach w naszym chórze zakonnym. Brat Bazyli, wobec całej Wspólnoty, a nade wszystko wobec Trójjedynego Boga, zobowiązał się do naśladowania Jezusa Chrystusa idąc drogą ślubów monastycznych, zachowując: posłuszeństwo, stałość i przemianę obyczajów.

– Prosimy Cię, Panie, wejrzyj na tego sługę twojego Bazylego, który dziś ślubując życie mnisze według Reguły św. Benedykta, pragnie poświęcić się Tobie; spraw w miłosierdziu swoim, aby jego nawrócenie przyniosło chwałę Twojemu Imieniu i służyło tajemnicy Odkupienia – tak modlił się ojciec Edward Stradomski, opat jędrzejowski, chwilę po wygłoszeniu i podpisaniu przez neoprofesa formuły ślubów.

Na zakończenie obrzędu bratu Bazylemu został założony czarny szkaplerz i czarny pas – ubiór właściwy naszemu zakonowi, które zastąpiły noszone dotąd przez niego elementy ubioru koloru białego.

Obraz1

Bratu Neoprofesowi bardzo gratulujemy i serdecznie życzymy obfitości Bożych łask.

Niech doskonali się na drodze życia ludzkiego, chrześcijańskiego i monastycznego

naśladując wielkich patronów naszego Zakonu.

O to się dla niego modlimy i o modlitwę w tej intencji serdecznie prosimy.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini