Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W liturgiczne święto św. Tomasza Apostoła nasz współbrat, fr. Grzegorz Brodacki, z rąk Najprzewielebniejszego ojca Edwarda Stradomskiego, opata jędrzejowskiego, otrzymał posługę akolity. Jest kolejny, wymagany przez Prawo Kanoniczne, stopień do sakramentu święceń.

W słowie skierowanym do mającego przyjąć posługę, Opat przypomniał zadania, jakie Kościół stawia przed akolitą. W sposób szczególny ma on bowiem udział w posługiwaniu Kościoła, dla którego Eucharystia jest szczytem i źródłem życia. To dzięki niej lud Boży rozwija się i wzrasta. Akolita jest najbliższym współpracownikiem kapłanów i diakonów, pomagając im tym samym, w wypełnianiu ich urzędu. Jego zadaniem jest troska o naczynia liturgiczne, paramenty potrzebne do sprawowania Eucharystii i sam przebieg liturgii. Jest też nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, co oznacza, że może zanosić Ją chorym oraz ze słusznych przyczyn rozdzielać Ją wiernym podczas celebracji eucharystycznej, może również wystawiać Najświętszy Sakrament do publicznej adoracji oraz dokonywać repozycji.

„Staraj się głębiej przeżywać Ofiarę eucharystyczną i na jej wzór kształtować własne życie. Staraj się również zrozumieć duchowe znaczenie i istotę czynności, które będziesz wykonywać, abyś codziennie przez Jezusa Chrystusa składał siebie w ofierze, jako duchowy dar, przyjemny Bogu” – mówił Przełożony jędrzejowskiego archiopactwa.

Następnie cała wspólnota została wezwana do modlitwy za brata Grzegorza. Po niej nastąpiła formuła błogosławieństwa oraz przekazanie nowemu akolicie pateny z chlebem przeznaczonym do sprawowania Eucharystii.

Bratu Grzegorzowi życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa wypływającego z bliskości i możliwości obcowania z Najświętszymi Postaciami Ciała i Krwi Pańskiej, oraz radości z bycia posłanym do rozdzielania Ich wiernym.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie