Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z inicjatywy młodych braci Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego rozpoczęła się wczoraj trzecia edycja Kursu Formacji Monastycznej. Tym razem bracia spotykają się w opactwie jędrzejowskim. Tematem przewodnim jest Reguła św. Benedykta.

W środowe popołudnie mnisi będący na różnych etapach formacji w swoich macierzystych klasztorach, przybyli do Jędrzejowa, by tutaj, u stóp bł. Wincentego Kadłuba, w roku jubileuszu 250 rocznicy jego beatyfikacji, przyjrzeć się swojemu powołaniu, zmierzyć się z zaproponowanym tematem intelektualnych rozmyślań i zwyczajnie pobyć razem.

W zjeździe bierze udział 17 braci: pięciu z Krakowa Mogiły, sześciu z Wąchocka, dwóch ze Szczyrzyca oraz czterech z Jędrzejowa, którzy pełnią rolę gospodarzy spotkania. Wykłady na temat Reguły św. Benedykta prowadzi delegowany do tego przez kapitułę kongregacji o. dr Ignacy Rogusz ze Szczyrzyca. Wśród uczestników kursu jest dwóch profesów uroczystych, trzynastu profesów czasowych, jeden nowicjusz i jeden postulant. Młodzi bracia włączają się w jędrzejowski porządek Służby Bożej, wspólnie z tutejszą wspólnotą spożywają posiłki i spędzają czas rekreacji. W pozostałym czasie odbywają się wykłady oraz niedalekie wycieczki.

Pierwszego pełnego dnia zajęć uczestnicy rozważali zagadnienia wstępne związane z Regułą św. Benedykta, poznawali jej kontekst historyczny, źródłowy, metody czytania, komentowania, wyjaśniania. Zastanawiali się nad analizą semantyczną i strukturą tekstu. W dalszym ciągu skupili swoją uwagę na Prologu i porównywali go z Regułą Mistrza. Określono słowa klucze służące do zrozumienia tematów przewodnich oraz poznano strukturę samego fragmentu. Osobne rozważania poświęcono pierwszemu rozdziałowi, który odczytano w zestawieniu z Listem 22 św. Hieronima oraz Regułą Mistrza. W ramach ćwiczeń mnisi skonstruowali współczesny dekalog dla chcących żyć według wskazówek Reguły.

Po obiedzie bracia udali się do centrum miasta i zwiedzili Muzeum im. Przypkowskich, którego zasadniczy dział stanowi kolekcja zegarów słonecznych (wśród których są reprezentowane niemal wszystkie typy tych instrumentów, używanych od XVI wieku do czasów najnowszych) oraz przyborów  astronomicznych, gnomonicznych i wszelkich przyrządów służących do pomiaru czasu, jak klepsydry, zegary ogniowe czy ciekawsze typy zegarów mechanicznych.

Wieczorem w klasztornym ogrodzie miało miejsce braterskie ognisko.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie