Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Główna uroczystość liturgiczna Zakonu Cysterskiego, związana z obchodem ku czci świętych Założycieli, jest obchodzona w Kościele 26 stycznia.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach zorganizowało 14 stycznia 2014 roku spotkanie, na którym został wygłoszony referat: Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Bożonarodzeniowa radość znalazła swoje przedłużenie w ważnym wydarzeniu, którego bohaterem był nasz najmłodszy współbrat. 4 stycznia br., po Laudesach, w obecności konwentu jędrzejowskiego, brat Mikołaj otrzymał habit i rozpoczął kanoniczny nowicjat.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini