Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Kazanie inspirowane fragmentem ewangelii wg św. Marka o niewiastach idących do grobu Chrystusa, wygłosił św. Bernard do opatów, prawdopodobnie na jednej z kapituł generalnych Zakonu Cysterskiego. Jako że jego słuchaczami byli przełożeni, którzy niejednokrotnie musieli mierzyć się ze słabością, grzechem, a czasem nawet buntem i uporem swoich współbraci.

Na czas Świąt Wielkanocnych, całej wspólnocie parafialnej i naszym gościom składamy najlepsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarzy wszystkich zdrowiem, pokojem i radością, niech udzieli potrzebnych łask, wniesie szczęście do każdego domu i sprawi, by w waszym życiu zwyciężała miłość.

Publikujemy nietłumaczone dotąd na język polski kazania św. Bernarda, opata Clairvaux związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, w których Doktor Miodopłynny z właściwą sobie uczuciowością i wrażliwością, a jednocześnie z przenikliwością opisuje owoce męki Zbawiciela, korzystając obficie ze skarbca Pisma Świętego. Dziś, w Wielki Piątek, zamieszczamy kazanie traktujące o Męce Pańskiej.

W te wyjątkowe dni, kiedy świętujemy tajemnice naszego Odkupienia, serdecznie zapraszamy miłośników duchowości cysterskiej do śledzenia naszego cyklu Pascha ze św. Bernardem. Publikujemy nietłumaczone dotąd na język polski kazania św. Bernarda, opata Clairvaux związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, w których Doktor Miodopłynny z właściwą sobie uczuciowością i wrażliwością, a jednocześnie z przenikliwością opisuje owoce męki Zbawiciela, korzystając obficie ze skarbca Pisma Świętego. Życzymy owocnej lektury!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie