Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dziś w zakonie cysterskim obchodzimy wspomnienie wszystkich zmarłych żyjących według wskazań Reguły św. Benedykta. Módlmy się o wieczną nagrodę dla nich.

Życie w klasztorze, według św. Benedykta, jest nieustanną walką. Mnich to żołnierz Chrystusa Pana, który zawsze ma serce i ciało gotowe do walki o święte posłuszeństwo przykazaniom. Ta codzienna walka z własnymi słabościami jest możliwa tylko dzięki łasce Pana. Prośmy więc dziś za tych zmarłych, którzy nie mieli nic droższego nad Chrystusa, aby łaskawy Mistrz przywiódł ich do życia wiecznego.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum