Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W ubiegły piątek w piwnicach naszego klasztoru, w ramach Wieczorów z Mistrzami mieliśmy przyjemność gościć ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka, biblistę, wykładowcę Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Zgodnie z tematem spotkania, który brzmiał Zakochaj się w Biblii, Ksiądz doktor dzielił się z nami swoją pasją i zakochaniem w Piśmie Świętym. Wykład jednak, dzięki osobistemu umiłowaniu Biblii, nie tylko był formą dzielenia się obszerną wiedzą na temat najstarszej i niewątpliwie najbardziej popularnej „książki” na świecie, jaką jest zbiór pism Starego i Nowego Testamentu, ale był formą wspólnego odkrywania niezrównanego piękna Słowa Bożego.

Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć dlaczego Pismo święte jest księgą zupełnie wyjątkową. Ksiądz Węgrzyniak porównywał Biblię do lustra, które z absolutną szczerością ukazuje świat dokładnie takim, jakim on jest, z całym jego pięknem ale i słabością. Zwierciadło, którym jest Pismo święte, posiada jednak według naszego prelegenta jedną niezwykłą właściwość: pozwala w odbiciu naszego świata i naszego człowieczeństwa dostrzec również bezkompromisową obecność Boga. Biblia ukazuje bowiem nasze ludzkie życie, pełne momentów pięknych i wzniosłych, ale również wypełnione ułomnością, grzechem i skandalami w przestrzeni Boskiej Obecności. Pozwala ono poznać prawdę o tym, w jaki sposób sam wszechmogący Bóg odnajduje się wobec pełnej upadków prozy naszego codziennego życia. Z tego też względu, na co zwracał uwagę Ksiądz doktor, Pismo święte, poprzez radykalizm obecności Boga uczy nas jak dostrzegać Jego obecność w naszym życiu, a nawet stanowi pewnego rodzaju namacalny dowód, że On Jest, i to jest w sposób bezwzględny.

W wykładzie nie zabrakło również licznych przykładów ukazujących tę wypływającą z Boskiego serca Jego obecność, jak i przykładów ukazujących Biblię jako księgę w swojej treści niewyczerpywalną, która zawsze okazuje się dla nas zaskakująca, zarówno ze względu na treść, którą nam podaje, jak i ze względu na formę, która w swoim pięknie jest na tyle pojemna, żeby zmieścić prawdę o wzajemności kruchego, ludzkiego serca i niezmierzonego serca Boga.

Za poruszający wykład, pełen pasji, osobistego świadectwa wiary, wzniecający w nas – słuchaczach płomień miłości względem każdego słowa, które wychodzi z ust Boga, Księdzu doktorowi gorąco dziękujemy!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 logo vincentianum