Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 10 maja 2019 r. w wieku 62 lat odszedł do Pana śp. Ks. Leszek Kapela, prezbiter diecezji sosnowieckiej, przed laty mnich cysterski w naszym Archiopactwie. Pochodził z parafii św. Prokopa w Krzcięcicach.

Mszą świętą i koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęło się wielkanocne spotkanie członkiń kół Żywego Różańca przy naszym sanktuarium.

Są święte miejsce, są święte czasy, są święci ludzie – tak podczas wieczornej modlitwy przy pomniku św. Jana Pawła II na placu kościelnym mówił o. dr Jan Strumiłowski. Mnisi i jędrzejowianie oddali cześć świętemu papieżowi.

Ewangelie zgodnie opisują, że pierwsi świadkowie zmartwychwstałego Pana spotkali Go wczesnym rankiem. Tylko ten kto czuwa, kto nie śpi, kto ma niespokojne serce, zasługuje na to, by ujrzeć Zwycięzcę śmierci.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum