Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Potrzebne są następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane osobowe rodziców chrzestnych
 • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Potrzebne są następujące dokumenty:

 • aktualne (tj. z datą nie wcześniejszą jak sprzed 3 miesięcy) metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny)

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI
Potrzebne są następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • dokument "dla administracji cmentarza" wystawiany przez USC
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

SAKRAMENTALNA POSŁUGA WŚRÓD CHORYCH
Nasi ojcowie posługują w Szpitalu Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie. Kapelanem szpitala jest o. Włodzimierz Łapacki OCist.

Obchód chorych połączony z posługą sakramentalną (Spowiedź Św., Komunia Święta, sakrament Namaszczenia Chorych) odbywa trzy razy w tygodniu:

wtorek od godz. 15:30
piątek od godz. 15:30
niedziela od godz. 6:15
w pozostałe dni tygodnia - na każde wezwanie

Msza Święta w kaplicy szpitalnej pw. św. Józefa sprawowana jest w każdą niedzielę o godz. 7:15. Kaplica znajduje się na parterze szpitala (obok windy).

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Na terenie parafii znajduje się Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Msza Święta dla mieszkańców sprawowana jest w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 11:30, przed Mszą Świętą jest okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Posługę duszpasterską sprawuje tam o. Jan Strumiłowski OCist.

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W JĘDRZEJOWIE
Praca polega na rozmowach, towarzyszeniu duchowym i sprawowanie sakramentów. Posługę duszpasterską spełnia tam o. opat Rafał Ścibiorowski OCist.

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ KLUB AMAZONEK

Opiekę duszpasterską sprawuje o. Marek Żychowski OCist.

DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWE

Parafia organizuje coroczne pielgrzymki zagraniczne oraz wyjazdy krajowe. Odpowiedzialnym jest o. Łukasz Borowiecki OCist.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie