Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Parafię pw. bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie erygował 19 lipca 1913 roku biskup kielecki Augustyn Łosiński. Wskrzeszenie parafii, zlikwidowanej w 1876 przez biskupa Kulińskiego, nastąpiło dzięki staraniom mieszkańców Sudołu, Chorzewy, Tarszawy, Wincentynowa, Laskowa, Skroniowa oraz Podklasztorza, a także ks. Pawła Wołoszyna – wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie i katechety w Prząsławiu. On to podejmował wszelkie działania w tajemnicy przed proboszczem parafii Trójcy Świętej – ks. Klemensem Hołocińskim, który niechętnie odnosił się do powstania nowej parafii. W dekrecie erygującym parafię biskup Łosiński wymienia miejscowości, które weszły w jej skład. Były to: Podklasztorze, Zielonki, Skroniów Duży, Skroniów Mały, Prząsław, Sudół, Chorzewa, Lasków, Wincentynów i Wymysłów. W momencie powstania parafia liczyła ok. 3500 wiernych. Pierwszym jej proboszczem został ks. Władysław Gacek, który pełnił swą funkcję przez dwa lata (08.08.1913-20.08.1915). W sierpniu 1915 roku proboszczem został mianowany ks. Stanisław Marchewka, który urząd swój sprawował aż do 1941 roku. Ksiądz Marchewka podjął prace remontowe zniszczonego podczas wojny kościoła. Zabiegał także o rozwój kultu bł. Wincentego. Po II wojnie światowej pracę duszpasterską w parafii prowadzili cystersi, którzy powrócili do Jędrzejowa po kilkudziesięcioletniej nieobecności. Po przybyciu cystersów w 1945 roku, każdorazowy proboszcz parafii, pochodził z tutejszej wspólnoty cysterskiej. Obecnie proboszczem i kustoszem sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka jest o. Jakub Edward Zawadzki. Do pracy duszpasterskiej w parafii, oprócz sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego należy również katechizacja dzieci i młodzieży oraz sprawowanie duchowej opieki nad chorymi jędrzejowskiego szpitala.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie