Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PL

Na przestrzeni minionych lat w zespole klasztornym Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonaliśmy następujące realizacje:

2023

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. Wincentego Kadłubka (XIII/XVIII): konserwacja techniczna i estetycznej polichromii i wystroju nawy głównej - etap VI
Kwota dofinansowania: 850 000 zł.

2022

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap V.
Kwota dofinansowania: 75 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, (XIII-XVIII w), kontynuacja konserwacji technicznej i estetycznej polichromii i wystroju nawy głównej – etap V.
Kwota dofinansowania: 549 000

2020

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap III.
Kwota dofinansowania: 300 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, nawa główna wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka (XIII-XVIII w), pełna konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i wyposażenia  – etap III.
Kwota dofinansowania: 450 000 zł.

2021

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap IV.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, (XIII-XVIII w), konserwacja techniczna i estetyczna polichromii i wystroju nawy głównej – etap IV.
Kwota dofinansowania: 320 000 zł.

2019

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVIII), rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap II.
Kwota dofinansowania: 580 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, (XIII-XVIII w), konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i wyposażenia nawy północnej wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka – etap II.
Kwota dofinansowania: 410 000 zł.

2018

Nazwa zadania: Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVIII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty.
Kwota dofinansowania: 440 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, nawa północna wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka (XIII-XVIII w), pełna konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i
wyposażenia.
Kwota dofinansowania: 340 000 zł.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie