Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Realizacje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2023

Nazwa zadania: Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów (XIII/XVII): pełna konserwacja techniczna i estetyczna elewacji wirydarza klasztornego
Kwota dofinansowania: 171 350,23

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. Wincentego Kadłubka (XIII/XVIII): konserwacja techniczna i estetycznej polichromii i wystroju nawy głównej - etap VI
Kwota dofinansowania: 850 000 zł.

2022

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap V.
Kwota dofinansowania: 75 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, (XIII-XVIII w), kontynuacja konserwacji technicznej i estetycznej polichromii i wystroju nawy głównej – etap V.
Kwota dofinansowania: 549 000

2020

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap III.
Kwota dofinansowania: 300 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, nawa główna wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka (XIII-XVIII w), pełna konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i wyposażenia  – etap III.
Kwota dofinansowania: 450 000 zł.

2021

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap IV.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, (XIII-XVIII w), konserwacja techniczna i estetyczna polichromii i wystroju nawy głównej – etap IV.
Kwota dofinansowania: 320 000 zł.

2019

Nazwa zadania:  Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVIII), rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty – etap II.
Kwota dofinansowania: 580 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, (XIII-XVIII w), konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i wyposażenia nawy północnej wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka – etap II.
Kwota dofinansowania: 410 000 zł.

2018

Nazwa zadania: Jędrzejów, Archiopactwo Cystersów, (XIII-XVIII), kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty.
Kwota dofinansowania: 440 000 zł.

Nazwa zadania: Jędrzejów, kościół pw. bł. Wincentego Kadłubka, nawa północna wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka (XIII-XVIII w), pełna konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i wyposażenia.
Kwota dofinansowania: 340 000 zł.

Inne realizacje

2023

Dotacja celowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania publicznego pn. Rekonstrukcja skrzydła opackiego w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie -
wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej-etap 1
Kwota dofinansowania: 298 990,00

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie