Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Fundacje są cysterskimi placówkami duszpasterskimi, w których najczęściej żyje kilku mnichów starających się łączyć życie zakonne z posługą wiernym. Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie od 2004 roku posiada taką placówkę w Norwegi. Fundacja jest zależna od macierzystego opactwa i z czasem, wraz z zwiekszającą się liczbą mnichów, może stać się przeoratem.

CYSTERSI NA LOFOTACH (NORWEGIA)

20 czerwca 2004 roku na archipelag Lofoty w północnej Norwegii przybyli nietypowi goście – mnisi cysterscy z Polski, którzy na wezwanie Kościoła mieli rozpocząć tam życie zakonne według Reguły św. Benedykta. Tego dnia z Jędrzejowa do małej miejscowości Storfjord gård przybyło trzech mnichów cysterskich i jeden oblat. Byli to ojcowie Bernard Kurbiel, Dariusz Banasiak, Christian Wójcik oraz oblat Piotr Książek. Ich zadaniem było założenie nowej placówki, jak się później okazało - pierwszego kontemplacyjnego męskiego klasztoru w Norwegii od czasów reformacji (!).

Jedną z idei założenia nowego klasztoru było wykorzystanie naturalnych walorów pięknej przyrody tego regionu, która nie była skażona cywilizacją i idealnie nadawała się na nową placówkę misyjną.

Należałoby tutaj wspomnieć, że aby się tam dostać, trzeba pokonać 2500 km (w tym jeszcze 300 km za kołem podbiegunowym). Podróż samochodem i  promem zajmuje ok. dwóch i pół dnia ciągłej jazdy, najszybciej jednak można się dostać dwoma samolotami, promem plus dojazdy, wtedy podróż trwa ok. 15 godzin.

Inicjatorem założenia klasztoru, sprowadzenia zakonu kontemplacyjnego, był śp. ks. bp Gerhard Goebel pochodzący z Niemiec. Niestety, przez długie lata nie mógł on znaleźć w całej Europie męskiego zakonu kontemplacyjnego, który pozytywnie odpowiedziałby na zaproszenie i podjąłby się założenia klasztoru w tym miejscu. Pierwszy list z prośbą biskupa dotarł również do Jędrzejowa już w 1993 roku.

Miejsce przyszłej fundacji odwiedził rok wcześniej o. opat Edward Stradomski z Jędrzejowa wraz z o. Bernardem, wykonali oni przede wszystkim dokumentację fotograficzną i filmową. Pozytywna decyzja o przybyciu mnichów zapadła w listopadzie 2003 roku. W niedzielę 5 sierpnia 2004 r. podczas Mszy św. pontyfikalnej z udziałem bpa Gerharda Goebela został uroczyście otworzony klasztor, który otrzymał nazwę: Klasztor Królowej Fiordów (norw. Klosteret Fjordenes Dronning) – tytuł nawiązuje do tradycji cysterskiej, od początku Zakon oddawał cześć Najświętszej Maryi Pannie m.in. poprzez poświęcanie Jej czci kościołów i klasztorów. Nazwa ta została wybrana także ze względu na typowy norweski krajobraz fiordów.

Storfjord gård leży ok. 7 km od Stamsund na Lofotach i należy do północno-norweskiej diecezji z siedzibą w Tromsø. Do rozległego gospodarstwa należy ok. 140 ha nieużytków wraz z budynkami. Na tym terenie znajduje się między innymi fiord, dwa jeziora i las. Gospodarstwo to nabyła diecezja w 1935 r. Wkrótce po przybyciu cystersów miejsce to opuściło małżeństwo, które do tej pory je dzierżawiło i zajmowało się agroturystyką i rolnictwem. Opiekowali się oni też kaplicą pw. Świętej Rodziny, w której do tej pory sprawowana była jedynie raz w miesiącu Msza św. dla miejscowych katolików. Na początku swego pobytu cystersi służyli wspomnianej rodzinie pomocą w pracach polowych oraz przy fabryce przetwórstwa marchwi. Potem, po usamodzielnieniu, w program dnia wpisana była często praca w lesie, na gospodarstwie, łowienie ryb. Do użytku była też własna wędzarnia ryb i chłodnia. Na początku program dnia mnichów był identyczny jak w klasztorze w Jędrzejowie. Jednak po doświadczeniu dnia i nocy polarnej oraz zupełnie innego, polarnego klimatu, musiał on ulec zmianie. Na dzień dzisiejszy w klasztorze przebywa dwóch mnichów, którzy wiodą życie monastyczne i starają się służyć miejscowym katolikom poprzez sprawowanie sakramentów i opiekę duszpasterską.

Módl się i pracuj! (norw.) Bønn og arbeid!

Tekst na podstawie materiału o. Marcina Patera OCist z Mogiły. Od niego pochodzą też zdjęcia.


Obecnie na Lofotach pracuje dwóch naszych ojców:

o. Dariusz Banasiak, przełożony placówki

o. Christian Wójcik, proboszcz parafii

Msze św. w kościele pw. Świętej Rodziny odprawiane są w następującym porządku:

W niedzielę:

12.00 - Msza św. w języku norweskim

14.00 - Msza św. języku polskim

W ciągu tygodnia:

8.00 - od poniedziałku do soboty


Nasz adres:

Cistercienserklosteret Fjordenes Dronning

Storfjord gård, Steineveien 325,

8340 Stamsund              

NORGE

Tel. 76 08 68 54

e-mail: Storfjord@katolsk.no

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini