Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Na temat natury współczesnego życia cysterskiego w Polsce mówią zwięźle Konstytucje Polskiej Kongregacji Zakonu: „Życie cysterskie, jak każde życie zakonne, zmierza do osiągnięcia doskonałej miłości Boga i bliźniego drogą rad ewangelicznych tak, abyśmy w ten sposób prawdziwie szukali i znajdywali Boga. Pośrednikiem zaś i drogą do Boga Ojca jest Chrystus obecny w Kościele, we wspólnocie braci i w sakramentach. Jego to chcemy naśladować w sposób szczególny, bezpośredni i zasadniczy. Ponieważ naszą profesję przyjmuje Kościół, dlatego też w sposób pełniejszy winniśmy oddać się służbie Kościołowi. Dlatego naśladowanie Chrystusa winno być dla nas służbą Kościołowi czy to przez modlitwę i pokutę, czy to przez różne formy apostolatu.”

Zatem, jeśli chodzi o istotę życia monastycznego, jest ona wciąż ta sama, nie tylko od czasów założenia klasztoru w Cîteaux, ale także od czasów św. Benedykta, a nawet i wcześniejszych – czasów pierwszych mnichów na pustyni egipskiej. To zaś, co się zmienia, to zewnętrzne warunki, w których mnisi realizują owo „naśladowanie Chrystusa przez modlitwę i pokutę, czy przez różne formy apostolatu”.

Jędrzejowscy cystersi od momentu ponownego osiedlenia się w archiopactwie znaczną część swojej pracy skupiają właśnie na tym ostatnim aspekcie, na apostolacie, bowiem ich pieczy powierzono jedną z trzech parafii istniejących w Jędrzejowie. W ramach posługi duszpasterskiej odprawiają msze święte i nabożeństwa, spowiadają, katechizują w szkołach na terenie parafii, posługują chorym w tutejszym szpitalu, nawiedzają ich z kapłańską posługą w domach, głoszą kazania. Ponadto, prowadzą rekolekcje czy dni skupienia w parafiach lub innych wspólnotach.

Osobną sferą działalności tutejszej wspólnoty jest ochrona dziedzictwa kulturowego zgromadzonego przez niemal dziewięć wieków istnienia jędrzejowskiego opactwa. Do niej zaliczają się prace restauracyjne przy kościele i zabudowaniach klasztornych, przyjmowanie i oprowadzanie przybywających licznie pielgrzymów i turystów, praca naukowa z zakresu historii miejsca, a także przybierająca różne formy promocja dziedzictwa jędrzejowskiego klasztoru, w niej zaś pierwsze miejsce zajmuje szerzenie kultu bł. Wincentego Kadłubka, który w tym właśnie klasztorze zakończył swoje życie i znalazł miejsce wiecznego spoczynku.

Mniej widocznym z zewnątrz, ale także istotnym polem działalności jędrzejowskich cystersów jest praca w murach klasztoru związana z utrzymaniem domu oraz niewielkiego gospodarstwa rolnego i ogrodu. Mimo że w wielu dziedzinach prace ogrodnicze wykonują świeccy pracownicy i jest ona w dużej mierze zmechanizowana, cystersi nie stronią od różnego rodzaju prac polowych i nie jest tak bynajmniej z przywiązania do dziewięćsetletniej tradycji. Mnich, pracując na łonie przyrody, zarówno dziewięćset lat temu, jak i dzisiaj, może w niej odnaleźć jej Stwórcę.

Nakreślony obraz byłby niekompletny, gdyby nie wspomnieć o modlitwie, która jest jakby duszą i jednocześnie kośćcem wszystkich podejmowanych przez cystersów prac i posług. Modlitwa gromadzi wspólnotę pięć razy dziennie, aby poprzez recytację psalmów, tekstów biblijnych, a zwłaszcza poprzez sprawowanie Najświętszej Ofiary Eucharystycznej oddawać chwałę Bogu. W ten sposób każdy moment dnia otrzymuje swego rodzaju źródło, które go uświęca, jednak oprócz modlitwy liturgicznej, wspólnotowej, każdy mnich poświęca jeszcze swój czas na osobiste rozmyślanie, czytanie słowa Bożego, adorację Najświętszego Sakramentu, nie zapominając przy tym o najpopularniejszym chyba sposobie uczczenia Maryi Panny, szczególnej patronki zakonu, jakim jest różaniec, czy o innych osobistych praktykach.

Na koniec, trudno sobie wyobrazić, aby braterska wspólnota zakonna spotykała się jedynie przy pracy i modlitwie. Okazji do wspólnego „bycia ze sobą” jest wiele: posiłki, rekreacje, spacery… W końcu św. Benedykt nakazuje swoim uczniom, „aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!”

PLAN DNIA JĘDRZEJOWSKIEJ WSPÓLNOTY

Dni powszednie

430 pobudka

500 wigilie (godzina czytań) i jutrznia

630 msza św. konwentualna, śniadanie

800 praca, obowiązki

1245 seksta (modlitwa południowa)

1300 obiad, rekreacja

1400 powrót do pracy

1845 nieszpory

1900 kolacja, czas wolny

2000 czytanie duchowe, kompleta, cisza nocna

Niedziele i święta

500 pobudka

530 wigilie (godzina czytań) i jutrznia

800 śniadanie

1200 msza św. konwentualna

1315 seksta (modlitwa południowa)

1330 obiad, rekreacja

1900 kolacja

2000 nieszpory, kompleta, cisza nocna

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie