Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Oprócz archiopactwa cysterskiego w Jędrzejowie w skład Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego wchodzą niżej wymienione klasztory.

OPACTWA:

Opactwo cysterskie w Krakowie-Mogile (z 1222 r.)
siedziba obecnego Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego

ul. Klasztorna 11
31-979 Kraków
tel.: 012 644 23 31
www.mogila.cystersi.pl

Opactwo cysterskie w Wąchocku (z 1179 r.)

ul. Kościelna 14
27- 215 Wąchock k/Starachowic
tel.: 041 275 02 00
www.wachock.cystersi.pl

Opactwo cysterskie w Szczyrzycu (z 1234 r.)

34-623 Szczyrzyc 1
tel.: 018 332 00 04
www.szczyrzyc.cystersi.pl

PRZEORATY:

Szklane Domy – przeorat opactwa mogilskiego
Sulejów – przeorat opactwa wąchockiego
Henryków – przeorat opactwa szczyrzyckiego
Oliwa – przeorat opactwa szczyrzyckiego
Argo – Willow Springs (USA, diecezja Chicago) – przeorat opactwa szczyrzyckiego
 
DOMY ZALEŻNE I FUNDACJE:

Trybsz – placówka duszpasterska opactwa mogilskiego
Czarna Góra – placówka duszpasterska opactwa mogilskiego
Winniki – placówka duszpasterska opactwa wąchockiego
Jodłownik – placówka duszpasterska opactwa szczyrzyckiego

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie