Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Święty Famian, wspomnienie: 8 sierpnia

Famian jest pierwszym kanonizowanym cystersem. Urodzony ok. 1090 r. w Kolonii (Nadrenia-Północna Westfalia, Niemcy), na chrzcie świętym otrzymał imię Gerhard. Uczestniczył w licznych pielgrzymkach do Rzymu i Santiago de Compostella. Później osiedlił się w hiszpańskiej Galicji nad rzeką Nino, gdzie żył przez wiele lat jako pustelnik. Ok. 1242 r. wstąpił w Osera do nowo założonego, pierwszego galicyjskiego opactwa cystersów i otrzymał tam święcenia kapłańskie. Famian cieszył się wielkim szacunkiem wśród wiernych. Zmarł 8 sierpnia 1150 r. w Gallese (Umbria, Włochy) wracając z pielgrzymki do Jerozolimy. Nad grotą, gdzie został pochowany, wybudowano kaplicę, którą w 1285 r. z powodu wielkiego naporu pielgrzymów przekształcono w kościół. W miejscu tym wydarzyło się wiele cudów, dlatego też już 18 stycznia 1155 r. Famian został kanonizowany. Po dziś dzień tysiące pątników przybywa do bazyliki w Gallese, gdzie przez wielko marmurowego sarkofagu można oglądać spoczywające tam, nienaruszone ciało pustelnika.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini