Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiony Henryk z Clairvaux, wspomnienie: 1 stycznia

Urodził się w połowie XII w. w Burgundii (Francja). Wstąpił do cystersów, a w 1176 r. został opatem klasztoru w Clairvaux. Trzy lata później otrzymał nominację na kardynała biskupa w Albano (Włochy). Papieże, którym służył jako ich legat, cenili sobie jego rady i zdolności dyplomatyczne, nawet królowie i cesarz liczyli się ze zdaniem opata. Henryk zmarł 1 stycznia 1189 r. Został pochowany w klasztorze w Clairvaux.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini