Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Święty Hugo z Bonnevaux, wspomnienie: 1 kwietnia

Urodził się ok. 1120 r. we Francji, był siostrzeńcem Hugona z Grenoble. Wstąpił do klasztoru cystersów. W 1162 r. został opatem klasztoru w Léoncel, zaś cztery lata później – opatem klasztoru w Bonnevaux. Hugo założył wiele innych klasztorów. Uchodził za znakomitego mediatora pokojowego, m. in. pośredniczył w 1177 r. w sporze między papieżem Aleksandrem III a Fryderykiem Barbarossą i przyczynił się do zawarcia pokoju weneckiego. Zmarł 1 kwietnia 1184 r. w Bonnevaux.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini