Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiona Ida z Leuven (z Roosendael), wspomnienie: 13 kwietnia

Ida przyszła na świat ok. 1220 r. w Leuven (Belgia) jako córka handlarza winem. Wstąpiła do cysterskiego klasztoru w Roosendael w Walem k. Mecheln (Belgia). Za życia doświadczała nadprzyrodzonych łask mistycznych, nosiła również przez jakiś czas stygmaty. Zmarła w Walem ok. 1300 r.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini