Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiona Mafalda, wspomnienie: 2 maja, 17 czerwca

Była córką króla Portugalii; przyszła na świat ok. 1184 r. w Portugalii. W wieku 12 lat zmuszono ją do zawarcia małżeństwa z Henrykiem I, królem Kastylii. Jednak w 1216 r. z powodu bliskiego pokrewieństwa doszło do rozwodu. Mafalda poświeciła się wówczas dziełu reformy cysterskiego klasztoru w Arouca (Portugalia). Prawdopodobnie sama też wstąpiła do tego zakonu. Zasłynęła z pobożnego życia, ascezy i umiłowania milczenia. Zmarła 2 maja 1257 r. w Arouca. W 1793 r. zatwierdzono jej kult.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini