Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Święta Mechtylda z Hackenborn (z Helfty), wspomnienie: 19 listopada

Mechtylda urodziła się w 1241 r. w Heckenborn w szlacheckiej rodzinie. Gdy miała 7 lat oddano ją na wychowanie do klasztoru Rosendorf w biskupstwie Halberstadt, który w 1258 r. przeniesiono do Helfty (Eisleben, Saksonia-Anhalt, Niemcy), a którym kierowała jako przełożona sistra Mechtyldy Gertruda Wielka. Mechtylda wstąpiła później do tego klasztoru i została kierowniczką szkoły przyklasztornej. Bez jej wiedzy współsiostry świętej zaczęły od 1192 r. spisywać jej relacje dotyczące wizji i łask nadprzyrodzonych, co później zaaprobowała sama Mechtylda. Po jej śmierci pisma te pod tytułem Liber specialis gratiea (Księga szczególnej łaski) rozprzestrzeniły się szybko i przyczyniły się do rozwoju kultu Najświętszego Serca Jezusa. Mechtylda zmarła 19 listopada 1299 r. w Helfcie.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini