Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiony Rajnald z Bar (z Citeaux), wspomnienie: 16 grudnia

Rajnald, urodzony ok. 1100 r. jako syn hrabiego z Bar, mnich w opactwie cysterskim w Clairvaux, w 1133 r. został przez Bernarda z Clairvaux mianowany opatem klasztoru w Cieteaux. Miał być podobno współtwórcą pierwszych statutów cystersów; uważany był również za człowieka pojednania. Rajnald zmarł 16 grudnia 1150 r. i został pochowany w Citeaux (Francja).

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini