Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Święty Roger z Elan, wspomnienie: 4 stycznia

W okolicach Reims we Francji Roger z Elan cieszy się kultem po dziś dzień; nadal istnieje pielgrzymka ku jego czci. Urodzony w Anglii mnich cysterski, został 1148 r. pierwszym opatem nowo powstałego klasztoru w Elan w diecezji Reims i sprawował ten urząd aż do śmierci w dniu 4 stycznia 1162 r. Już za życia lud czcił go jak świętego z powodu jego cnót, praktykowania surowej pokuty oraz miłości bliźniego; wokół jego osoby działo się wiele cudów.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie