Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Błogosławiony Volkwin, wspomnienie: 13 listopada

Volkwin (Volkuin) urodzony w XI w. był pierwszym opatem klasztoru cystersów w Sittichenbach (Sichem) na pd. od Eiselben w diecezji Halberstadt (Niemcy). Dzięki swoim nadzwyczajnym zdolnościom szybko doprowadził opactwo do rozkwitu. Lud czcił go już za życia jako świętego. Według nie całkiem pewnych przekazów zmarł 13 listopada (18 września) w 1154 r. w Sittichenbach.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini