Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Święty Adalgott z Chur, wspomnienie: 3 października

Adalgott, urodzony w 1100 r., był uczniem św. Bernarda z Clairvaux i zakon cystersów miał na niego duży wpływ. W 1151 r. został biskupem Chur w Szwajcarii. Podczas sprawowania tego urzędu – do śmierci 3 paździenika (?) 1160 r. – troszczył się szczególnie o utrwalenie pozycji szwajcarskich klasztorów.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie