Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

8 marca 2024 r. w naszym kościele klasztornym odbyło się uroczyste zamknięcie Roku Jubileuszowego 800-lecia przejścia do nieba bł. Wincentego Kadłubka, wybitnego sługi Kościoła i syna Ojczyzny.

Rok Jubileuszowy obfitował w wielorakie wydarzenia religijne, duchowe i kulturalne. Każdego miesiąca podejmowane były inicjatywy mające na celu szerzenie kultu Mistrza Wincentego i popularyzację jego spuścizny. Do miana wyjątkowych należą comiesięczne czuwania wiernych z poszczególnych dekanatów diecezji kieleckiej oraz pielgrzymi różnych stanów tejże diecezji. Punktem kulminacyjnym były uroczystości odpustowe, a wśród nich suma świąteczna pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ważkimi wydarzeniami były chwile przekazywania relikwii bł. Wincentego do kolejnych parafii oraz koncerty i widowiska plenerowe przeznaczone dla szerszej publiczności.

W tym krótkim podsumowaniu nie można pominąć znaczących faktów ogólnopolskich: Stolica Apostolska, na prośbę bpa Jana Piotrowskiego i opata Rafała Ścibiorowskiego udzieliła łaski odpustu zupełnego dla wszystkich biorących udział w wydarzeniach jubileuszu oraz apostolskiego błogosławieństwa na jego rozpoczęcie, oraz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej uchwale uczcił pamięć bł. Wincentego Kadłubka.

Zakończenie jubileuszu przebiegło w podniosłej atmosferze. Mszy św. przewodniczył bp Jan Piotrowski, pasterz diecezji kieleckiej.

– Nic nie zmieniło się od tamtego czasu, a nasz błogosławiony nic nie stracił jako świadek wiary. Nawet więcej stał się dla nas wszystkich, wiernych tej parafii, mieszkańców Jędrzejowa, pielgrzymów, a także dla licznych turystów ewangelicznym nauczycielem wiary i prawdy, wolności i nadziei. Stał się także wzorem umiłowania ojczyzny i szacunku do historii Polskiego narodu – powiedział w homilii.

Na zakończenie uroczystości w barokowej kaplicy bł. Wincentego wzniesiono modlitwę litanijną za jego wstawiennictwem oraz proszono o jego rychłą kanonizację.

Niebawem na naszej stronie pojawi się obszerny raport i kalendarium Roku Jubileuszowego jako podsumowanie tego wyjątkowego czasu łaski.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie