Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W roku jubileuszowym w każdy drugi piątek miesiąca w sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie gromadzą się wierni poszczególnych dekanatów naszej diecezji, aby przyzywać wstawiennictwa Mistrza Wincentego dla swoich wspólnot, rodzin i osobistych spraw. W sierpniu czuwali wierni z dekanatów pińczowskiego, stopnickiego i wodzisławskiego.

Zebranych przywitał ojciec opat Rafał Ścibiorowski. Kolejnym punktem programu był śpiew Godzinek ku czci bł. Wincentego oraz konferencja, którą tym razem przygotował i wygłosił o. Marek Żychowski. Po poczęstunku w klasztornym refektarzu oraz zwiedzeniu zabytkowego kompleksu klasztornego nastąpiła chwila szczególna – adoracja Najświętszego Sakramentu, której towarzyszyło odczytywanie próśb złożonych przez pielgrzymów. Po błogosławieństwie można było poprzez ucałowanie oddać cześć relikwiom błogosławionego Kronikarza. Zwieńczeniem czuwania była msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ojciec opat Rafał. Koncelebrowali tę Eucharystię kapłani przybyli wraz z wiernymi na to nocne czuwanie.

Tym razem modlili się z nami, wspólnotą cysterską i miejscową wspólnotą parafialną, wierni z następujących parafii:

- św. App. Piotra i Pawła w Kijach wraz z ks. Dominikiem Majewskim
- Miłosierdzia Bożego w Pińczowie wraz z ks. Stanisławem Kudełką
- św. Marcina w Wodzisławiu wraz z ks. Mieczysławem Robakiem i ks. Wojciechem Oczkowskim
- Matki Bożej Częstochowskiej w Kargowie wraz z ks. Leszkiem Bujakiem
- Nawiedzenia NMP w Ratajach wraz z ks. Tomaszem Grajdkiem
- św. App. Piotra i Pawła w Stopnicy wraz z ks. Januszem Rydzkiem
- Wszystkich Świętych w Biechowie wraz z ks. Kajetanem Burzyńskim
- św. Marii Magdaleny w Rokitnie wraz z Józefem Szymańskim
- Matki Bożej Różańcowej w Bukowej wraz z ks. Tadeuszem Siciarskim i ks. Andrzejem Dulnikiem
- św. Tekli w Krzyżanowicach wraz z ks. Stanisławem Swobodą
- św. Jana Apostoła w Pińczowie wraz z ks. Tomaszem Kaczówką

Dziękujemy za wspólną modlitwę i już dziś zapraszamy na czuwanie we wrześniu.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie