Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Już po raz trzeci, w piątkowy wieczór dnia 9 czerwca, do naszego sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, w Roku Jubileuszowym 800-lecia jego śmierci, przybyli wierni diecezji kieleckiej - tym razem z dekanatów Kielce-Zachód, skalskiego i proszowickiego.

Przybyłych pielgrzymów przywitał o. opat Rafał Ścibiorowski. Zaprosił on do wspólnego dziękczynienia za dar bł. Wincentego Kadłubka, który tak bardzo ukochał Jezusa Eucharystycznego i w swoim życiu kierował się zasadą „Bogu wszystko – sobie nic”.

Modlitwa Godzinkami ku czci bł. Wincentego Kadłubka, napisanymi w 1834 r. ukazała to życie właśnie wedle tej reguły. Kontynuacją spotkania była konferencja o błogosławionym współpatronie diecezji kieleckiej, wygłoszona przez o. Macieja Lisa, wikariusza cysterskiej parafii, zakończona Apelem Jasnogórskim. Tę część modlitewnego spotkania zwięczył wspólny posiłek pielgrzymi w refektarzu klasztornym oraz możliwość zwiedzenia wystawy o życiu cysterskim w piwnicach klasztornych.

Po przerwie miało miejsce nabożeństwo ku czci bł. Wincentego, podczas którego odczytano prośby przybyłych pielgrzymów, proszących błogosławionego o wstawiennictwo u Boga.

Zwieńczeniem czuwania była Msza św. pod przewodnictwem o. opata Rafała Ścibiorowskiego OCist, który skierował do przybyłych Słowo.

Tego wieczoru gościliśmy wiernych z parafii:
- Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach oraz św. Mikołaja w Skale z ks. Łukaszem Durajem
- św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach z ks. proboszczem Tomaszem Zięcikiem
- św. Bartłomieja w Czaplach Wielkich z ks. proboszczem Jackiem Wójcickim
- św. Józefa Oblubieńca NMP w Kielcach z o. proboszczem Tadeuszem Skolimowskim OSJ
- Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach-Niewachlowie z ks. Ryszardem Szymeczko SDB
- Przemienienia Pańskiego w Kielcach-Białogonie z ks. Michałem Haśnikiem
- Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie – mieszkańcy Chorzewy i Prząsławia z o. Markiem Żychowskim OCist

Potrzeba nam współczesnym świadectw ludzi, którzy swoje w życiu zaufali Bogu. Mimo, że z bł. Wincentym dzieli nas 8 wieków, to On i dziś jest dla nas wzorem oddania Jezusowi. I dzisiaj jest tym Bożym wysłannikiem, przez wstawiennictwo którego wierni otrzymują od Najwyższego łaski,  odnawiają wiarę, nadzieję i miłość.

Przypominamy, że wszyscy uczestniczący w wydarzeniach Roku Jubileuszowego, dzięki specjalnym przywilejom udzielonym przez Stolicę Apostolską, mogą zyskać odpust zupełny ofiarowany za siebie samego lub zmarłych.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie