Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wyjątkową inicjatywą w związku z trwającym rokiem jubileuszowym jest czuwanie dekanatów. W piątek 14 kwietnia do naszego sanktuarium przybyli wierni z dekanatów: Kielce-Północ, Kielce-Śródmieście oraz Masłów.

Na program modlitewnego czuwania złożyły się powitanie, godzinki ku czci bł. Wincentego Kadłubka, konferencja o Błogosławionym wygłoszona przez o. proboszcza Jakuba, później nasi goście mieli okazję posilić się w klasztornym refektarzu i zwiedzić wystawę przygotowaną w klasztornych piwnicach. Kolejnym punktem programu było nabożeństwo przy relikwiach Mistrza Wincentego z możliwością złożenia własnych próśb oraz eucharystia w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka pod przewodnictwem o. opata Rafała Ścibiorowskiego. Na zakończenie wszyscy mieli okazję do uczczenia relikwii bł. Wincentego.

Tym razem do naszego sanktuarium przybyli pielgrzymi z parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach z ks. Dariuszem Sieradzym i ks. Andrzejem Pragnącym, wierni z parafii św. Józefa w Kielcach z ks. Robertem Kowalskim, z parafii Świętego Krzyża w Kielcach z ks. Edwardem Lisowskim SDB oraz wierni z parafii Przemienienia Pańskiego w Masłowie z ks. Jakubem Janickim.

Na kolejne czuwanie, obok naszych parafian i mieszkańców Jędrzejowa, dnia 12 maja zapraszamy wiernych z dekanatów małogoskiego, sędziszowskiego, chmielnickiego i jędrzejowskiego.

Przypominamy, że wszyscy uczestniczący w wydarzeniach roku jubileuszowego, dzięki specjalnym przywilejom udzielonym przez Stolicę Apostolską, mogą zyskać odpust zupełny ofiarowany za siebie samego lub zmarłych.

Spotkajmy się w Jędrzejowie, najstarszym klasztorze cystersów w Polsce i miejscu czci bł. Mistrza Wincentego.

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie