Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W związku z trwającym rokiem jubileuszowym 800. rocznicy przejścia do nieba bł. Wincentego Kadłubka, na prośbę ks. bp Jana Piotrowskiego, ordynariusza diecezji kieleckiej oraz najprzewielebniejszego o. Rafała Ścibiorowskiego, opata jędrzejowskiego, Stolica Apostolska udzieliła odpustu zupełnego uczestniczącym w wydarzeniach związanych z tą szczególną rocznicą i pielgrzymującym do tutejszego klasztoru cystersów.

Odpustu zupełnego ofiarowanego za siebie samego, bądź za jakiegoś konkretnego zmarłego mogą dostąpić wszyscy ci, którzy pokutując, wyspowiadani i będąc w stanie łaski uświęcającej wezmą udział w obrzędach liturgiczny związanych z obchodzonym rokiem jubileuszowym (od 8 marca 2023 do 8 marca 2024), bądź też nawiedzą kościół klasztorny w dowolnym dla siebie momencie i przez stosowny czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim, wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Wincentego Kadłubka.

Wierni, dla których przeszkodą jest starość, choroba lub inna poważna przyczyna, mogą zyskać odpust zupełny, jeśli wzbudzą w sobie obrzydzenie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, przed jakimkolwiek obrazem dołączając duchowo do uroczystości jubileuszowych, ofiarują miłosiernemu Bogu swe modlitwy i cierpienia lub swe życiowe trudności.

Odpust zupełny jest nadzwyczajnym, specjalnym darem udzielonym temu miejscu, w tym nadzwyczajnym czasie.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie dekretu Penitencjarii Apostolskiej na język polski.  

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 1141/22/I

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pomnożenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych jej w specjalny sposób przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, wziąwszy pod uwagę prośby przysłane do niej niedawno przez Najdostojniejszego Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego, wraz z Opatem Zakonu Cysterskiego Opactwa Jędrzejowskiego, znajdującego się na terenie tejże Diecezji, łaskawie zezwala, aby z okazji uroczystości ku czci Błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa i mnicha, które będą odbywać się od dnia 8 marca 2023 roku do dnia 8 marca 2024 roku, wszyscy wierni mogli z niebiańskich skarbców Kościoła uzyskać odpust zupełny, który będą mogli również ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących, byleby prawdziwie pokutując, przystąpiwszy do spowiedzi i pokrzepiwszy się Komunią świętą, pobożnie nawiedzili jako pielgrzymi kościół opacki i parafialny Błogosławionego Wincentego Kadłubka i tam wzięli pobożny udział w obrzędach jubileuszowych albo przynajmniej przez stosowny czas oddali się pobożnym rozmyślaniom, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim, wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Wincentego Kadłubka.

Wierni, dla których przeszkodą jest starość, choroba lub inna poważna przyczyna, będą mogli zyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie obrzydzenie do jakiegokolwiek grzechu i zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, przed jakimkolwiek obrazem dołączą duchowo do uroczystości jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu swe modlitwy i cierpienia lub swe życiowe trudności. Aby przeto dzięki miłości pasterskiej ułatwić wiernym dostęp do Bożej łaski osiąganej dzięki kluczom Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie z Zakonu Cysterskiego, Proboszcz i kapłani wyposażeni w stosowne upoważnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret ma ważność tylko jednorazową. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 9 lutego w Roku Pańskim 2023.

+  MAURUS  Kard.   PIACENZA
Penitencjarz Większy

+ KRZYSZTOF NYKIEL

Regens

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie