Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W sobotę 24 czerwca na błoniach naszego cysterskiego klasztoru w Jędrzejowie zrealizowano widowisko „Perła. Teatrum o Mistrzu Wincentym”. Okazją był jubileusz 800-lecia śmierci Mistrza Wincentego Kadłubka.

Już po raz trzeci, w piątkowy wieczór dnia 9 czerwca, do naszego sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, w Roku Jubileuszowym 800-lecia jego śmierci, przybyli wierni diecezji kieleckiej - tym razem z dekanatów Kielce-Zachód, skalskiego i proszowickiego.

Ponad pół tysiąca wiernych z dziewiętnastu parafii, wraz z 22 duszpasterzami wzięło udział w drugim czuwaniu z bł. Wincentym Kadłubkiem, które odbyło się 12 maja w naszym sanktuarium.

Wyjątkową inicjatywą w związku z trwającym rokiem jubileuszowym jest czuwanie dekanatów. W piątek 14 kwietnia do naszego sanktuarium przybyli wierni z dekanatów: Kielce-Północ, Kielce-Śródmieście oraz Masłów.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie