Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Należy od nowa pochylić się nad badaniami nad życiem i działalnością bł. Wincentego Kadłubka – to wniosek płynący z obrad konferencji, jaka odbyła się 8 marca br. w jędrzejowskim klasztorze.

Sesja odbyła się 8 marca, dokładnie w 792. rocznicę śmierci bł. Wincentego Kadłubka. W jej trakcie wykłady zaprezentowali: senator Czesław Ryszka – „Aktualność myśli politycznej bł. Wincentego”, dr Maciej Zdanek – „Blaski i cienie hagiograficznego wizerunku bł. Mistrza Wincentego Kadłubka” i dr Artur Lis – „Światło z Jędrzejowa – pytanie o kanonizację Mistrza Wincentego”.

Senator Cz. Ryszka skupił się na działalności politycznej biskupa krakowskiego, jego wielkiej mądrej miłości do Ojczyzny, którą umiał pogodzić z miłością do Boga.

– Nauki bł. Wincentego są aktualne do dzisiaj i od niego wciąż mogą się uczyć dzisiejsi politycy, bo dla niego najważniejszą wartością było dobro wspólne – stwierdził senator Ryszka.

Dr Maciej Zdanek krótko omówił bogatą literaturę hagiograficzną dotyczącą Wincentego Kadłubka. Mówił także potrzebie oczyszczenia biografii błogosławionego z wielu elementów, które nauka historyczna już dawno odrzuciła, np. dotycząca studiów zagranicznych.

– Nie można mówić o uniwersytetach, bo takie jeszcze nie istniały. Formalne powstanie uniwersytetów miało miejsce na początku XIII w. Uczył się zagranicą, ale w szkołach, które nie były uniwersytetami, a stopień magistra, nie był stopniem uniwersyteckim, a przyznawano go tym, którzy przeszli edukację w takich szkołach i sami później nauczali – mówił M. Zdanek.

Ten prosty przykład, jak stwierdził M. Zdanek, pokazuje jak pilna jest potrzeba nowego spojrzenia na biografię i działalność byłego biskupa krakowskiego, ale to wymaga ogromnej pracy badawczej.

Dr A. Lis za najtrudniejsze w nowym procesie kanonizacyjnym uznał udowodnienie, na podstawie dokumentów historycznych, heroiczności cnót bł. Wincentego. Ponieważ w drodze do kanonizacji formalnej zachodzić muszą następujące warunki, których nie można opuścić: doniosłość sprawy dla Kościoła, aprobata cnót heroicznych, gdy nie było jej przed beatyfikacją i aprobata cudu i sławy cudów. Stąd potrzeba, by od nowa odczytać Wincentego Kadłubka, jego „Kronikę Polski”, źródła historyczne z epoki, by spojrzeć na postać błogosławionego i jego kultu z nowej perspektywy, nowoczesnej krytycznej myśli historycznej.

Sesję zorganizowała i prowadziła Jolanta Jakubczyk.

na zdjęciu: Wawelski relikwiarz bł. Wincentego

tekst: www.jedrzejowska.net

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie