Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

"Został powołany postulator w Rzymie i wicepostulator w Polsce, jest komplet dokumentów i cud sprzed kilku lat za wstawiennictwem bł. Kadłubka, wymagający weryfikacji. Codziennie się o nią modlimy - informuje w rozmowie z KAI o. opat Edward Stradomski - przełożony wspólnoty cysterskiej w Jędrzejowie.

Dwudziestu braci z Jędrzejowa – najstarszego opactwa cysterskiego w Polsce - codziennie modli się o kanonizację bł. Wincentego w modlitwie południowej i podczas Mszy św. w kaplicy bł. Kadłubka, a także po każdej Mszy św. niedzielnej. Starania o kanonizację zostały wznowione w październiku 2012 r., w związku m.in. z przydającą w 2014 r. 200. rocznicą beatyfikacji.

W działania w tym kierunku włączyły się władze miasta. Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek i opat Edward Stradomski w sprawie kanonizacji uzyskali wsparcie kard. Stanisława Dziwisza, który obiecał m.in. pomoc prawną. Rajcowie Jędrzejowa uważają, że kanonizacja tak popularnego biskupa, a później mnicha – twórcy Kroniki Polskiej - byłaby zaszczytem i promocją dla regionu, a opat Edward Stradomski mówi, że byłoby to spełnienie „pragnienia wielu cysterskich wspólnot”.

„Kilka lat temu w Karwowie, gdzie urodził się błogosławiony, przyszło na świat zdrowe dziecko, choć lekarze zapewniali, że urodzi się ono kalekie lub martwe. Rodzice modlili się do bł. Wincentego Kadłubka. Komplet dokumentów w tej sprawie znajduje się w Watykanie” – wyjaśnia o. Stradomski.

Sprawą ze strony polskich cystersów kieruje wicepostulator o. dr Ignacy Rogusz ze Szczyrzyca.

Źródło

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini