Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z udziałem Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI odbył się w sobotę (22 lutego br.) w bazylice św. Piotra konsystorz, w czasie którego godność kardynała otrzymało osiemnastu dostojników kościelnych, w tym cysters, arcybiskup Rio de Janeiro – Orani Joao Tempesta.

Orani Joao Tempesta jest arcybiskupem Rio de Janeiro (Brazylia). Urodził się 23 czerwca 1950 w Sao José do Rio Pardo, w stanie Sao Paulo. W 1967 roku wstąpił do cysterskiego klasztoru św. Bernarda w swoim rodzinnym mieście, a 2 lutego 1969 r. złożył śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 7 grudnia 1974 z rąk biskupa Tomása Vaquero. Po przyjęciu święceń kapłańskich był między innymi w latach 1974-1984 subprzeorem klasztoru św. Bernarda w Sao José do Rio Pardo, a następnie przeorem. W 1996 roku, kiedy klasztor ten stał się opactwem, został jego pierwszym opatem.

26 lutego 1997 został mianowany biskupem diecezji Rio Preto w stanie Sao Paulo. Sakry biskupiej udzielił mu biskup José de Aquino Pereira. 13 października 2004 mianowany arcybiskupem metropolitą Belém w stanie Pará. W 2007 roku był delegatem na V Konferencję CELAM obradującą w Aparecidzie w Brazylii. 27 lutego 2009 Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Rio de Janeiro. Zastąpił na tym stanowisku przechodzącego na emeryturę kard. Eusébio Oscara Scheida. W lipcu 2013 roku był gospodarzem Światowego Dnia Młodzieży.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie