Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę 16 czerwca serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym już kiermaszu inwestycyjnym, z którego dochód w całości będzie przeznaczony na prace remontowo-konserwatorskie w jędrzejowskim zespole klasztornym.

Od kilku lat, chwilę przed wakacjami, prosimy Was o finansowe wsparcie naszych działań renowacyjnych. W tym roku nasza sytuacja jest trudniejsza i inwestycje będą skromniejsze, ale nie poddajemy się i wspólnymi siłami kontynuujemy zapoczątkowane dzieła.

Na obecny sezon zaplanowaliśmy następujące działania:

- Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wątków i dekoracji kamiennych romańsko-gotyckiej kaplicy bliźniaczej (tzw. przedsionka zakrystii). Ta inwestycja jest ciekawa z konserwatorskiego punktu widzenia, jest to bowiem jedyna przestrzeń w obecnym kościele, która nie uległa barokizacji, stąd na obecnie mocno zabrudzonych ścianach są fragmenty XIV. i XV­-wiecznych malowideł, które zostaną poddane konserwacji i ekspozycji. Tam też zlokalizowana jest XIV w. płyta nagrobna Pakosława z Mstyczowa, która także przejdzie konserwację. Jest to działanie, które otrzymało 50% wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. 150 000 zł. W tym roku zrealizujemy pierwszy etap prac, drugi, o ile otrzymamy wsparcie, w roku następnym.

- Konserwacja techniczna i estetyczna wirydarza – ściana południowa i wątek ceglany na ścianie zachodniej. To działanie to kontynuacja zeszłorocznych prac, które podjęliśmy wówczas we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie. Koszt już wykonanych prac to ponad 280 000 zł. Kosztorys inwestorski tegorocznych prac to 150 000 zł. Sto tysięcy zł. pozyskaliśmy w ubiegłym roku z programu Polski Ład dla Zabytków. Ufamy, że w tym roku uruchomimy te pieniądze, znajdziemy pozostałe 50 000 zł. i zakończymy prace w wirydarzu klasztornym.

- Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego. Na to wielkie, kilkuletnie działanie pozyskaliśmy w zeszłym roku promesę z programu Polski Ład dla Zabytków na kwotę 3 500 000 zł. Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem tych pieniędzy. Działania muszą rozpocząć się w tym roku i prawdopodobnie potrwają do 2026 r. Projekt obejmuje czyszczenie, uzupełnienie i pełną konserwację całej elewacji kościoła i działania dodatkowe przy elewacji.

Obok tych zaplanowanych realizacji, na różnych etapach wykonalności, jest kilka innych projektów. Konsultujemy na różnych poziomach, staramy się o pozwolenia, wykonujemy ekspertyzy i projekty m.in. dla następujących działań:

- Wymiana instalacji, konserwacja techniczna i estetyczna oraz działania remontowe przy czterech dzwonach w dzwonnicy klasztornej, tak aby możliwym stało się ponowne ich używanie.
- Prace koncepcyjne i projektowe nad potencjalną odbudową skrzydła opackiego.
- Prace inwentaryzacyjne i projektowe dla generalnego remontu organów.
- Prace koncepcyjne i projektowe nad remontem i udostępnieniem romańskich piwnic pod południowym skrzydłem klasztornym.

Ciągle też przed oczami mamy konieczność dalszej konserwacji fresków w transepcie kościoła oraz w nawie północnej. Na to mamy stosowne programy prac i wymagane pozwolenia, ale nie mamy pieniędzy.

W myśleniu o inwestycjach, warto pamiętać, że sama realizacja konkretnego zadania jest etapem końcowym wszystkich wcześniejszych prac konsultacyjnych, projektowych, związanych z przygotowaniem dokumentacji itd., a to także kosztuje.

Już w najbliższą niedzielę możecie nas wesprzeć w tych pracach. Przyjdźcie na mszę św. a potem weźcie udział w naszym kiermaszu. Na stoiskach będzie sztandarowy śmietanowiec proboszcza, będą miody z klasztornej pasieki, będą ciasta od wspierających nas Kół Gospodyń Wiejskich. Jeśli zabraknie smakołyków, to i tak możecie nas wesprzeć, otrzymacie w zamian serdeczny uśmiech i zapewnienie o modlitwie. Każda Wasza cegiełka, nawet najskromniejsza, przybliża nas do celu – przywrócenia blasku naszej perle – najstarszemu klasztorowi cystersów w Polsce.

kiermasz 2024 2

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie