Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W dniach 16-19 maja br. w opactwie cystersów w Wąchocku odbyła się tegoroczna edycja Kursu Formacji Monastycznej Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów.

Spotkanie to dedykowane było młodym braciom z naszych wspólnot, nowicjuszom, profesom czasowym i seminarzystom. Celem kursu jest pogłębienie relacji między mnichami naszego zakonu, wspólne studium i braterska rekreacja.

Do wygłoszenia wykładów został zaproszony ks. dr hab. Janusz Nowiński SDB, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat konwersatoriów to Ars cisterciensis – kościół i klasztor cysterski na przestrzeni wieków. Uzupełnieniem wykładów były dwa wyjazdy studyjne do Koprzywnicy i Sulejowa.

W spotkaniu uczestniczyli bracia z Jędrzejowa, Wąchocka, Szczyrzyca i Krakowa Mogiły, zaś koordynatorem wydarzenia był o. Bruno z Jędrzejowa.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie